Registrace na seminář

Jak využít Big Data
pro celou firmu?

14. 12. 2018, 9:00 - 12:00 hodin, budova Merit, Březinova 136/7, Olomouc

Řešení Splunk nacházejí uplatnění v následujících oblastech:

Infrastruktura a IT operace - detekce, zkoumání a vizualizace problémů týkajících se sítě, serveru, úložiště, virtualizace nebo cloudové infrastruktury souvisejících s problémy týkajícími se aplikací nebo uživatelů. Sledování v reálném čase, proaktivní upozorňování a přehled o kondici IT služeb pro jakoukoli úroveň vaší organizace.

Firemní aplikace - přehledy v reálném čase napříč všemi aplikacemi, komplexní pohled na výkon aplikací, transakce a aktivity uživatelů.

Bezpečnost a zajištění shody - sledování bezpečnosti v reálném čase, historická analýza a vizualizace rozsáhlých datových sad, které poskytují bezpečnostní inteligenci pro známé i neznámé hrozby.

Podnikové analytiky - strojově generovaná data obsahují řadu včasných a relevantních informací o podnikání, které mohou poskytnout obrovskou strategickou výhodu. Zákazníci získají přehled o komplexních podnikových procesech, chování zákazníků, používání produktů a digitálních marketingových kampaních - vše v reálném čase.

Internet věcí a průmyslová data - využití dat generovaných připojenými zařízeními, řídicími systémy, snímači, SCADA a dalšími. Monitorování operací, analýzy využití a integrace těchto pohledů pro získání komplexního pohledu na podnikové operace.

Pro registraci, prosím, vyplňte a odešlete tento formulář:

V případě zájmu o další informace k akci kontaktujte paní Ing. Denisu Krchňákovou, tel: + 420 602 120 144,
e-mail: denisa.krchnakova@merit.cz. Zaregistrujte se, prosím, co nejdříve.
Účast je bezplatná, ale kapacita semináře je omezená.